Maľované vajíčka, pečený baranček, rozkvitnuté bahniatka či sladkosti v podobe zajačikov sú neodmysliteľnou súčasťou výzdoby slovenských domácností. Viete však, čo presne symbolizujú?

Maľované vajíčko 

Vajíčko je symbol plodnosti a života. A zároveň najznámejší symbol Veľkej noci, ktorý okrem symbolickej funkcie nadobudol aj funkciu daru. Pôvodne ide o pohanský symbol, prostredníctvom ktorého sa vítala jar rôznymi rituálnymi obradmi. Isté obdoby zdobenia vajíčok zaznamenávajú aj dejiny Číny a Egypta, farbenie vajíčok je však najviac späté so slovanskými krajinami.

V náboženskom zmysle kraslice symbolizujú znovuzrodenie, ale aj prepojenie Starého a Nového zákona. Kedysi sa vajíčka farbili na červeno, aby pripomínali Ježišovu krv. Najstaršie maľované vajíčka na našom území pochádzajú zo 7. storočia. Našli sa v staroslovanských hroboch. Ozdobené boli animálnymi a rastlinnými ornamentmi. 

Bahniatka 

Sú takisto neodmysliteľnou súčasťou Veľkej noci. Symbolizujú život. Podľa kresťanskej tradície je však pôvodným symbolom palmová ratolesť, ktorou bol Ježiš vítaný pri zmŕtvychvstaní. Keďže u nás tento strom nerastie, bol nahradený bahniatkami. 

Baranček  

Symbol nevinnosti rozšírený vo všetkých oblastiach, ktoré obývali pastieri. Symbolika baránka sa nachádza v predkresťanských tradíciách, v ktorých znázorňoval nevinnosť a boj so zlom. V Biblii baranček symbolizuje chudobných a pokorných ľudí, ale je aj symbolom obety – baranček sa používal ako obetné zviera za hriechy. V kresťanstve je baránok jeden zo symbolov Ježiša Krista, lebo podľa kresťanskej viery to bol práve on, kto sa obetoval za spásu sveta. 

Korbáč a voda

Šibačka a oblievačka. Aj tieto symboly Veľkej noci majú pôvod v pohanských zvykoch. Korbáč sa pletie z vŕbových prútov a zdobí sa stuhami. Šibanie prútmi má priniesť zdravie, plodnosť, šťastie a odohnať zlých duchov. Podľa kresťanskej tradície má pripomenúť bičovanie Ježiša Krista pred jeho ukrižovaním. Oblievanie studenou vodou má zasa zaručiť zdravie a krásu po celý rok. V mnohých rodinách sa šibanie a oblievanie koná len symbolicky, v polovici dvadsiateho storočia bolo oblievanie vodou nahradené kropením voňavkami. 

Zajac 

V mytológii aj náboženstvách je obľúbeným symbolom, za ktorým sa ukrýva význam šťastia, ale tiež plynúceho času a krátkosti života. Je označovaný aj ako symbol zmŕtvychvstania. 

 

Foto: Shutterstock