Agentúra 2muse spracovala pre krátky potravinový reťazec Farmfoods na jar 2021 kvantitatívny ad-hoc prieskum na vzorke 606 respondentov s nadpriemerným mesačným príjmom (čistý osobný príjem vyšší ako 1 200 €, alebo čistý príjem domácnosti vyšší ako 2 000 €).

  • Ľudia s nadpriemerným príjmom uprednostňujú pri nákupe potravín kvalitu
  • Pri nákupe potravín nízka cena nemá rozhodujúcu rolu, uviedla väčšina z dobre zarábajúcich respondentov

Na kvalite a čerstvosti záleží najviac

Až 97 % opýtaných v prieskume deklarovalo, že si pri nákupe vyberá kvalitné potraviny a rozhodujúcim faktorom je čerstvosť. Medzi najčastejšie dôvody patrí láska k jedlu (93 %) a časté varenie (76 %). Iba tesná väčšina (55 %) respondentov súhlasila s výrokom, že sa radi stravujú mimo domu.

2muse: Do akej miery respondenta vystihujú nasledovné vzorky týkajúce sa jedla a stravovania. Použite stupnicu od 1 do 5, kde 1 = úplne nesúhlasím a 5 = úplne súhlasím.

Respondentov pri nákupe potravín najviac zaujíma to, či sú zdravé (82 %), nemajú zbytočné prídavné látky, či aký je ich zdravotný účinok (76 %). Slovákov na etiketách zaujíma tiež spôsob, ako majú postupovať pri skladovaní potravín (75 %). Okrem toho ich zaujíma pôvod potravín. Všeobecnejšie rady, tipy a informácie ich zaujímajú menej.

2muse: Do akej miery respondent súhlasí s týmito výrokmi?

„Výsledky prieskumu nás milo prekvapili. Náš záväzok voči ľuďom a filozofia, na ktorej pilieroch sú postavené zásady nášho pestovania, chovu, spracovania, dopravy, až po predaj potravín korešpondujú s predstavami ľudí o nákupe kvalitných a zdraviu prospešných potravín,“ hovorí Tomáš Németh, výkonný riaditeľ slovenského krátkeho potravinárskeho reťazca FARMFOODS.

Najpočetnejšia skupina, až 88 % opýtaných, uviedla, že ich vystihuje tvrdenie, že zdravé potraviny nakupujú z dôvodu ich dôležitosti pre zdravú stravu svojich detí. Veľká skupina obyvateľov chce nákupom zdravých potravín dodať telu potrebné živiny, energiu a vitalitu (94 %), pričom ich toto tvrdenie do veľkej miery vystihuje.

2muse: Ľudia na Slovensku konzumujú zdravé potraviny pri rôznych príležitostiach a z rôznych dôvodov. Do akej miery vystihujú respondenta nasledovné výroky to, kedy a ako konzumujete ZDRAVÉ POTRAVINY vy?

Až 89 % ľudí s nadpriemerným príjmom si je ochotných za zdravé potraviny priplatiť. Takíto ľudia minú zvyčajne pri bežnom týždennom nákupe okolo 100 €. To je zároveň hranica, ktorú pri bežnom týždennom nákupe neprekročí 80 % nakupujúcich.

2muse: Koľko eur priemerne miniete pri vašom bežnom týždennom nákupe potravín?

Nakupovanie potravín online už nie je tabu

Približne tretina ľudí s nadpriemerným príjmom nakúpila minulý rok potraviny online. Samozrejme, tento údaj však môže byť ovplyvnený pandémiou COVID-19. Veď takmer dve tretiny z týchto ľudí nakupuje potraviny online iba párkrát za rok.

Väčšina ľudí s nadpriemerným príjmom by o nákupe potravín online uvažovala, no tých, ktorí ho považujú za jediný spôsob nakupovania, je minimum (4 %).

„Pandémia rozšírila možnosti nakupovania cez internet, výnimkou nie je ani nákup potravín. Dozvedeli sme sa, že už tretina ľudí už má takúto skúsenosť a 8 z 10 ľudí si žiada, alebo aspoň nevylučuje, že budú nakupovať online. Zákazníkom sa snažíme vyhovieť, aj preto dnes skúmame možnosti, ako vyhovieť našim prísnym požiadavkám kvality predaja potravín a zároveň sa dokázať prispôsobiť novým trendom,“ uzatvára T. Németh.

Zdroj a foto: PR článok