Ak žijete na vidieku, máte šťastie. Ak k týmto šťastlivcom nepatríte a radi by ste na vlastnej koži skúsili, aké je žiť v typicky vidieckych podmienkach, vyberte sa na agroturistiku.

Agroturistika je perfektný spôsob, ako spoznať vlastnú krajinu. V podstate sa jedná o turistiku v typických  vidieckych podmienkach, ktorá sa v niektorých farmách či statkoch spája s dobrovoľnou prácou v poľnohospodárstve, prípadne môže byť spojená s pokrytím časti nákladov na pobyt. Niekedy sa pobyt obohacuje napodobňovaním tradičných alebo súčasných vidieckych prác a zvykov. Typickým a dobre známym príkladom agroturistiky sú aj vínne cesty.  Tie zahŕňajú návštevu vinárskych pivníc spojenú s prehliadkou viníc, výroby vína a, samozrejme, jeho konzumáciu.

Oprášené zvyky

Turistika spojená s poznávaním nie ničím novým. Základy agroturistiky siahajú do sedemnásteho storočia, kedy sa spájala predovšetkým s romantizovaním vidieka. Súčasná agroturistika voľne nadväzuje na tradície päťdesiatych rokov, kedy pracujúca inteligencia jazdila (niekedy aj dobrovoľne) pomáhať žať úrodu, a sedemdesiatych a osemdesiatych rokov, kedy študenti jazdili žať chmeľ a spoznávať poľnohospodárstvo.

Ako sa to robí?

Najmä pre mestské deti, ktoré nemajú príbuzenstvo na vidieku, môže byť agroturistika obrovským zážitkom. Jej zmyslom je poznanie života poľnohospodárov a vidieka, blízky kontakt so zvieratami, poľnohospodárskymi plodinami, zlepšenie vzťahu k pôde a poznanie každodennej práce. Na vlastné oči a častokrát s praktickou ukážkou, ktorá zahŕňa vlastnoručnú prácu, môžu spoznať typické hospodárske práce, ako je napríklad zber vajíčok, pasenie oviec, sušenie sena, vyberanie zemiakov, či stále viac populárne zbieranie jahôd. Dospelí turisti ocenia možnosť zúčastniť sa poľovačky, či rybolovu.

Známe typy agroturizmu

  • Dovolenka na roľníckom dvore – nocľah a hospodárske práce.
  • Labužnícky (gastronomický) typ – ochutnávanie regionálnych špecialít a workshopy spojené s varením.
  • Škandinávsky typ - prenajímanie kempingových plôch, prázdninových domov alebo bytov bez alebo len s minimálnym poskytovaním služieb.
  • Ekoagroturistika - nocľah a práce na ekologicky hospodáriacich farmácha poľnohospodárskymi podnikmi.

Viac sa dočítate na webových stránkach európskeho združenia agroturizmu, kde sa tiež môžete prostredníctvom kontaktného formulára prihlásiť na niektorú z ciest po slovenskom vidieku. Pre milovníkov jedla máme dobrú správu. vybrať si môžete aj pobyt zameraný na kulinárne zážitky. viac na www.ezat.sk. Zaujímavosti k téme agroturizmu na slovensku nájdete aj na webových stránkach www.agroturizmusslovakia.sk

Foto: Shutterstock